.: POLIKLINIKA - MATOC :.

Home DJELATNOSTI interna medicina

Opća internistička ambulanta

Sistematski pregled je preventivni pregled specijalista internista koji ima za cilj spriječiti nastanak bolesti ili je otkriti u ranoj fazi. Time se smanjuje mogućnost komplikacija te štedi vrijeme i novac.

Prijeoperativni internistički pregled služi za procjenu perioperativnog rizika i obvezan je prije svakog operativnog zahvata.

KARDIOLOŠKA AMBULANTA

- Specijalistički kardiloški pregled

- EKG je osnovno sredstvo za kardiološku procjenu električne aktivnosti srca

- Holter EKG je kontinuirano EKG snimanje kroz 24 sata. Omogućuje nam prikaz promjena na EKG-u koje se pojavljuju povremeno tijekom dana ili noći, a u kućnom okruženju uz uobičajene aktivnosti

- Holter tlaka višekratno automatsko mjerenje tlaka prijenosnim tlakomjerom, te praćenje i bilježenje oscilacija tlaka kroz 24 sata

- UZV srca s color dopplerom je ultrazvučna pretraga koja omogućava prikaz srčanog mišića i ovojnica, te srčanih zalistaka i aorte. Pomaže u dijagnosticiranju njihovih bolesti i grešaka.

 

ANKETA

Polikliniku Matoc
 

Naša ponuda

+ Doppler vena
+ Doppler arterija
+ Doppler karotida i vertebralnih arterija
+ UZV dojki
+ UZV abdomena
+ UZV štitnjače
+ UZV srca
+ Audiometrija
+ Spirometrija
+ Ortoreter (pregled vida)
+ EKG
+ Holter - EKG
+ Holter - tlaka
+ videokolposkopija
+ CTG

Laboratorijske pretrage

+ Kompletna krvna slika
+ Sve biokemijske pretrage krvi uključivši određivanje masnoća (holesterol, trigliceridi, HDL, LDL)
+ Hormoni štitnjače - TSH, T3, f-T3, T4, f-T4, spolni - estradiol. testosteron, f-testosteron, progesteron, prolaktin, androstendion, LH, FSH, DHEA-s, SHBG, beta-HCG, PAPP-A
+ Probir - 1. trimestar trudnoće, probir - 2. trimestar trudnoće
+ Tumorski markeri - AFP, CEA, PSA, f-PSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4
+ Test na droge
+ Test za trudnoću
+ Test na klamidiju
+ HPV tipizacija